31 product(s) found
1

650W 100V HALOGEN.

Item No.106344 5 in stock
G6.35
650
3200
G7
100
3200
Topbulb Best Source
Price $18.73
2

BWM BULB 750W 120V T8 HALOGEN.

Item No.106220 7 in stock
G9.5
BWM
750
3200
T8
120
3200
Topbulb Best Source
Price $24.95
3

Eiko ESL | 120V 150W T-4 E11 Base.

Item No.104510 35 in stock
1.25
Miniature Candelabra
ESL
150
2900
T4
120
2900
Eiko
Price $10.95
4

ESP BULB 150W 120V T4 HAL.

Item No.106279 0 in stock
Double Contact Bayonet (BA15d)
ESP
150
2950
T4
120
2950
Topbulb Best Source
Price $9.95
5

Ge 30151-DXB RSP-2 BULB 500W 120V R40.

Item No.104728 0 in stock
4.17
Medium
DXB
500
3300
R40
120
3300
GE Lighting
Price $18.95
6

Ge 88436-575W HALOGEN SPECIAL.

Item No.104795 2 in stock
4.79
G9.5
575
3200
T6
120
3200
GE Lighting
Price $16.95
7

Ge 88437-750W HALOGEN SPECIAL.

Item No.104796 10 in stock
G9.5
750
3265
115
3265
GE Lighting
Price $25.99
8

Ge 88462-FRK BULB 650W 120V T7 HALOGEN.

Item No.104777 6 in stock
FRK
650
3200
T8
120
3200
GE Lighting
Price $13.95
9

Ge 88622-EGT BULB 1000W 120V HALOGEN -.

Item No.104733 25 in stock
EGT
1000
3200
T7
120
3200
GE Lighting
Price $15.95
10

HPL-575/120X-575W HALOGEN SPECIAL.

Item No.106337 2 in stock
G9.5
575
3050
120
3050
Topbulb Best Source
Price $21.95
11

Osram 54277 FDS/DZE 64643.

Item No.104977 16 in stock
DZE;FDS
150
T4
24
Osram
54755
Price $9.83
12

Osram 54815 HPL 575/120/X (UCF).

Item No.104995 2 in stock
Osram
Price $18.95
13

Osram BTR BULB 1000W 120V.

Item No.106594 4 in stock
120
Osram
54689
Price $19.95
14

Osram FLK 575W 115V.

Item No.106595 3 in stock
Osram
54589
Price $19.98
15

Osram Sylvania 54300 HMP400W/DE 400W.

Item No.106693 1 in stock
Osram
54300
Price $174.95
16

Osram Sylvania 54428 GCA 250W 120V HALO.

Item No.104989 6 in stock
G5.3
GCA
250
3200
T3
120
3200
Osram
Price $9.95
17

Osram Sylvania 54622 575W 115V HALOGEN.

Item No.102785 1 in stock
5
G9.5
575
3265
T6
115
3265
Osram
Price $18.95
18

Philips 39167-2 575W 115V HALOGEN.

Item No.105036 4 in stock
575
3000
115
3000
Philips
Price $25.95
19

Philips 409744 6853 FO 75W GZ6.35.

Item No.105034 13 in stock
GZ6.35
75
3350
12
3350
Philips
Price $13.95
20

Philips PHFKY-P-13124.

Item No.102850 18 in stock
1.5
FKY
6
Philips
Price $25.95
21

PROJECTION LAMP 64514 300W 120V -SYL.

Item No.300811 2 in stock
120
Sylvania
Price $7.95
22

Projection Lamp FLK 575W 115V - Eiko.

Item No.106969 0 in stock
G9.5
FLK
575
3200
T6
115
3200
Eiko
03475
Price $17.98
23

Q 250T4CL/MC 120V - 15256 EIKO.

Item No.300045 0 in stock
Miniature Candelabra
EHT
250
3000
T4
120
3000
Eiko
15256
Price $8.15
24

Sylvania 54506 EHC 500W 120V HALOGEN - A.

Item No.104958 3 in stock
G9.5
EHC/EHB
500
3200
T12
120
3200
Osram
Price $18.95
25

Sylvania 54508 EHD 500W 120V HALOGEN *Discontinued*.

Item No.104959 0 in stock
G9.5
EHD
500
3000
T5
120
3000
Osram
Price $17.95
26

SYLVANIA 54570 BULB 1000W 120V -ANSI FEL.

Item No.104980 4 in stock
G9.5
FEL
1000
3200
T3
120
3200
Osram
Price $13.95
27

Sylvania 54649 375W 115V HALOGEN 2000 HR.

Item No.102784 24 in stock
G9.5
375
3050
115
3050
Osram
Price $18.95
28

Ushio 1000327 EMD BULB 750W 120V.

Item No.103366 0 in stock
R7s
EMD
750
3200
T4
120
3200
Ushio
Price $9.95
29

Ushio 1000497 FCZ BULB 500W 120V.

Item No.106717 1 in stock
120
Ushio
1000497
Price $3.99
30

Ushio 1000629-FTK.

Item No.103395 2 in stock
FTK
500
T6
120
Ushio
Price $19.95